Lidgelden

De lidgelden stort je op de bankrekening van de club:  G.V. Badmintonclub 't Pluimpje - Wijnegem.  reknr.  BE87 9799 6634 2394 BIC: ARSPBE22

Het lidgeld voor een volledig seizoen, bedraagt € 60 voor een jeugdspeler en € 80 voor een volwassene.

Kortingen:

Lid van de Gezinsbond of gezinnen aangesloten met minimum 3 leden: 20%

Leden van gezinnen die een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds genieten: 50%

Telkens in januari krijgt ieder lid van de club automatisch een attest voor een tegemoetkoming van hun ziekenfonds voor leden van een sportclub.

niet op tikken