Lidgelden

De lidgelden stort je op de bankrekening van de club:  G.V. Badmintonclub 't Pluimpje - Wijnegem.  reknr.  BE87 9799 6634 2394 BIC: ARSPBE22

Het lidgeld voor een volledig seizoen van september tot juni, bedraagt € 80 voor een jeugdspeler en € 95 voor een volwassene.

Verminderd tarief

Als lid van de Gezinsbond (lidkaartnr. bij de overschrijving opgeven) of minimum 3 aangesloten clubleden van een zelfde gezin:   jeugd: € 65, volwassenen € 80.

Leden van gezinnen die een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds genieten: jeugd € 40, volwassenen € 50.

In januari krijgt ieder lid van de club automatisch een attest  dienstig  voor het ziekenfonds voor een tegemoetkoming voor leden aangesloten bij een sportclub.

niet op tikken