Geschiedenis

Badmintonclub ’t Pluimpje

In 1984 ontstaat de club.  Kris Bresseleers, destijds leraar L.O in het St-Michielscollege te Schoten is de initiatiefnemer. We startten met een zestal gezinnen in de turnzaal (3 velden) van de school op zondagvoormiddag. Terwijl de ouders badmintonnen spelen de meegekomen kinderen met elkaar in een naastgelegen ruimte.

Al vlug heeft de badmintonmicrobe ons te pakken. We ervaren dat badminton een recreatiesport bij uitstek is.  Een vijftal jaar blijven we in het college te Schoten spelen.

Drie velden is evenwel wat weinig, voor een club die zich steeds maar uitbreidt.

Intussen is het een echte vriendengroep geworden en naast badminton is er ook jaarlijks een weekend met heel het gezin (natuurlijk veel kinderen) en een slotactiviteit zoals een wandel- of een fietstocht.

We wijken uit naar de sportzaal van het Rijksonderwijs te Schilde, waar we verder op zondagvoormiddag  op 6 velden kunnen spelen en die omzeggens ook steeds bezet zijn. Groter wordende kinderen spelen mee en regelmatig sluiten ook nieuwe leden zich aan.

Jaarlijks is er een clubtornooi en spelen we enkele tornooien tegen andere recreatieve badmintonclubs.

 

In 2000 is de nieuwe sporthal van de gemeente Wijnegem klaar en kunnen we met onze club daar bijkomend één avond badmintonnen.

Van dan af is Lu Bresseleers de coördinator van het hele clubgebeuren.

De club breidt zich verder uit.  Het aantal volwassen leden verdubbelt zich van 30 naar 50.

We starten te Wijnegem ook met een jeugdwerking. Jan Van Gompel, leraar L.O., begeleidt deskundig 3 groepen van telkens een twintigtal kinderen.  En met succes.  Zo trainen we al bijna 20 jaar onze jeugd.  Er zijn steeds meer dan 70 jeugdleden. 

 

In oktober 2009 viert de club haar 25-jarig bestaan, met een reünie-receptie in het Jeugdcentrum.

 

In 2010 is er de opening van de nieuwe sporthal van het Annuntiainstituut en kunnen we onze trainingsmogelijkheden nogmaals met een avond uitbreiden.  Van dan af zijn al onze trainingen voor de volwassenen in Annuntia.  

 

Sinds een paar jaar zitten zowel jeugd als volwassenen in een circuit van interclubtornooien. Sinds 2017 neemt onze club ook mee deel aan de AVVV-badmintoncompetitie.

 

Steeds houden we voor beginners de drempel zo laag mogelijk.  ’t Pluimpje is een recreatieve badmintonclub.

 

Ook hebben we al sinds jaren onze eigen animatie-activiteiten: borrel-badminton in de nieuwjaarsperiode, jaarlijks worstenbrood, de barbecue als afsluiter van het seizoen en het clubtornooi.

 

Ook in de toekomst willen we op dit stramien de badminsport in Wijnegem blijven aanbieden.

Onze voornaamste aandachtspunten blijven: onze jeugdwerking, het openstaan voor elkeen met zijn eigen sportieve capaciteiten en onze leuze “iedereen speelt met iedereen”.